четвъртък, януари 31, 2008

Проблемът с липсата на улично осветление на някои улици ще бъде решен своевременно

След подаване на сигнал за липса на улично осветление на няколко улици в Пирдоп от читател на pirdop.blogspot.com беше уведомена Община Пирдоп. Ето отговора:

На 31.01.2008г. получих сигнала Ви за липсата на улично осветление на ул." Еделвайс" (Параклис "Св. Георги"), ул." Сергей Румянцев" и ул." Здравец". Уведомих отговорната служба и сигналът ще бъде проверен своевременно.
Сигнали по спешност се приемат на тел. 51-88 от Дежурен по община.

Благодаря на всички, които имат отношение към проблемите в общината.

Катерина Илиева
"Връзки с обществеността"
Община Пирдоп


Ще очакваме коментар от потребителят подал сигнала дали проблемът е отстранен.

Реакция

Само няколко часа след подадения сигнал във връзка с публикацията '"Качествено" обслужване' вече има отговор от съответната институция. Копиран е по-долу:

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

До
Г-н ХХХХХХХХХ*

Уважаеми г-н ХХХХХХХХХ*,
Състоянието на гарата в Пирдоп е известно на ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В момента се прави нова секция от алуминиева дограма с окачен таван, която ще се използва за продажба на билети. В Титулния списък на компанията за 2008 г е предвиден ремонт на покрива на гарата.
Благодаря Ви за гражданската активност и се надявам на навременните Ви сигнали за нередности и в бъдеще.


С уважение,
П. Гогова
Пресцентър
НК „ЖИ”


Нещо им става на държавните учреждения и напоследък реагират бързо на всеки подаден сигнал. Започвам да си мисля, че не само формално сме в Европейския съюз.

* - името на администратора на блога е скрито от съображения за сигурност

сряда, януари 30, 2008

"Качествено" обслужване

Изненада очаква пътуващите от гара Пирдоп по време на топенето на снеговете. Точно до гишето за продажба на билети от известно време направо си тече вода. Не стига, че от теча пръска по всички, които са се наредили там, ами човекът, който в момента купува билет е удостоен с честта да е стъпил в два пръста вода. С такова обслужване за къде сме тръгнали???

Fireos


Уважаеми читатели, изпращайте своите материали на e-mail: pirdop@lycos.com . Блогът на Пирдоп ще ги публикува без никакви редакции.


pirdop.blogspot.com изпрати e-mail до Национална компания "Железопътна инфраструктура" за да ги уведоми за проблема. При отговор от тяхна страна читателите на блога ще бъдат уведомени.

вторник, януари 29, 2008

Заседание на ОбС - Пирдоп - 31.01.2008

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПИРДОП
п.к. 2070 гр. Пирдоп, площад „Тодор Влайков”№ 2, тел. 07181/ 51-12


ПОКАНА


На основание чл. 25, т.1 от ЗССМА свиквам Общински съвет – Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 31.01.2008 г. от 16.00 часа в лекторията на читалище „Напредък” – гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Определяне представител от ОбС – Пирдоп в Областния съвет за развитие.
Докл.:Председателя на ОбС – Пирдоп
2. Докладна записка относно: Опрощаване на публично задължение.
Докл.: Председателя на ОбС – Пирдоп
3. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пирдоп.
Докл.: Ант. Илиева – Кмет на Общ. Пирдоп
4. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територята на Община Пирдоп.
Докл.: Ант. Илиева – Кмет на Общ. Пирдоп
5. Приемане на Правилник за реда и начина за отпускане на финансови и материални помощи от Общински съвет – Пирдоп.
Докл.: Ант. Илиева – Кмет на Общ. Пирдоп
6. Докладна записка относно: Обновяване на авто-парка от автомобили, собственост на Община Пирдоп.
Докл.: Ант. Илиева – Кмет на Общ. Пирдоп
7. Докладна записка относно: Преразглеждане на актувани строително-монтажни работи, извършени от фирма „Стройинженеринг” ЕООД.
Докл.: Д. Иванов – Председател на ОбС
8. Докладна записка относно: Информация за работата на специализирано звено „Управление, стопанисване и охрана на общинските гори” и одобрение на Лесосечен фонд за 2008 г.
Докл.: Ант. Илиева – Кмет на Общ. Пирдоп
9. Организационни въпроси.

Източник: Община Пирдоп

понеделник, януари 28, 2008

15 години "независима" журналистика

Дебелата будна съвест на град Пирдоп вече 15 години се труди за благото на средногорци - да информира, да изгражда модели за поведение, да обогатява културата или с други думи, закрепи Цанчо, доста време, заедно с други средногорски червенушки. Колко много трябва да са и признателни любителите на червения цвят. А колко трябва да е благодарна тази граклива камбанка за паричките изтекли от местните общини към редакцията на уважаваното издание.
Дълго съм се чудила, защо към главните редактори никога не вписваха, моята съименничка Биколина Ножкова, като тя де факто изпълняваше тази роля /хвала и на нея, сторъката Шива да беше, нямаше да може да се справя с толкова много работа и длъжности, и нея трябва червенушките да носят на ръце/.
Освен да изкажа благодарности и адмирации към редакцията на вестника, нищо друго не ми остава. Хвала на таквиз журналисти!

Искам да ги поздравя със песента на една певица от руски произход, Петра - 'Котаците и маците' и дори ще цитирам част от първия куплет:

'Събраха се котаците от този парламент, котаните и маците, да ходят на банкет, че нещо не върви и много им тежи, но на този скъп банкет ще лапат те наред....'


Кратка информационна гротеска
by Sextra Nina


Уважаеми читатели, изпращайте своите материали на e-mail: pirdop@lycos.com . Блогът на Пирдоп ще ги публикува без никакви редакции.

Община Пирдоп отговаря

Като коментар на статията "Градски пейзажи" Община Пирдоп даде повече информация относно заснетите проблеми по улиците на Пирдоп. Коментарът е копиран по-долу:

До

Община Пирдоп ДНЕС
Блогът на Пирдоп


Уважаеми Господа,

По повод на материала “Градски пейзажи”, поместен на Блогът на Пирдоп на 27.01.2008 г., Ви информирам, че община Пирдоп е запозната със заснетата във видеоматериала проблемна зона, както и неуредиците по ул. “Чавдар войвода”, която се споменава в коментар към видеото.
Какво се прави по въпроса? Заснетият район е част от по-мащабен проект за реконструкция и благоустройство. Общината има изготвени инженерни проекти за района от мост “Скалата” до Ж.П.мост около река Славци. Общинския съвет ще разгледа план за финансиране изграждането на благоустройството в т. ч. корекцията на река Славци и инженерната инфраструктура на прилежащата територия. Проектът е мащабен и за необходимите средства ще бъдат изготвени проекто-предложения за финансиране от европейските фондове. Планирано е цялостно изграждане на подземна и надземна инженерна инфраструктура (подмяна на водопровод, канализация, корекции на коритото на реката, мостови съоръжения, пешеходни зони и др.).
По отношение на коментираните улици "Чавдар войвода" и "Панайот Волов" общината търси генерално решение на проблема с инфраструктурата, а не краткотрайни и временни изпълнения. Работата ще бъде извършвана поетапно (първо водопровод и канал, газификация и после асфалтиране) без излишно забавяне във времето.
Общинската администрация благодари за своевременно подадените сигнали за нередности на територията на общината и ще се стреми своевременно да информира гражданите за мерките, които се предприемат.


С уважение,

Катерина Илиева
“Връзки с обществеността”
Община Пирдоп
28.01.2008 г.

Блогът на Пирдоп pirdop.blogspot.com изказва благодарността си за бързия и подробен отговор. Честно казано за нас беше истинска изненада да видим подобно нещо, което не се е случвало никога в Пирдоп. Управляващите винаги са се криели, дори и при най-малката критика. На всички ни е ясно, че за месец-два не могат да се оправят всички улици, коритото на реката и всичките други проблеми, но подобни положителни прояви на служителите на Общината я издига в нашите очи и ни кара да вярваме, че сме направили правилния избор на местния вот миналата година.

Решени проблеми

Изкопите по околовръстния път, за които бяхме писали по-рано, вече са обезопасени със светлоотразителни табели. Така водачите са предупредени за съществуващата опасност и рискът да стане някои инцидент е доста по-малък.
Забелязахме, че има раздвижване и по друг проблем. Водата, която извираше пред пощата, вече я няма. Интересното е, че там не е извършван ремонт на тротоара. Сигурно е открита причината за теча и той е отстранен. Останал е само споменът от него - потъналите прочки.

неделя, януари 27, 2008

Градски пейзажи

четвъртък, януари 24, 2008

Богати ли сме?

Пирдоп е на второ място в класацията на общините с най-нисък дял бедно население. На първо се нарежда София с 1,8% бедно население следвана от Пирдоп с 5.8%. За праг на бедност се счита 60% от общия месечен потребителски разход на едно лице в домакинството – 155 лв към септември 2007 година. Други общини в Средногорието също присъстват в челните места на класацията.

Най-нисък е делът на бедните в София - 1.8%. В останалите общини делът на бедните е между 5.8% и 34.4%. Различията между областите по дял на бедните не са толкова големи, както при общините. Сред останалите области най-нисък е делът на бедните в област Варна – 10% и най-висок в област Силистра – 21.7%.
Общините с най-нисък дял на бедни (по-малко от 10%) са Пирдоп –5.8%, Бобов дол – 5.9%, Божурище – 6.4%, Варна – 6.8%, Челопеч – 7.4%, Чепеларе – 8.0%, Мирково – 8.5%, Приморско – 8.8%, Раднево – 8.9%, Троян – 9.2%, Бургас – 9.2%, Враца – 9.5%, Велико Търново – 9.5%, Радомир – 9.6%, Плевен – 9.6%, Елин Пелин – 9.7%, Севлиево – 9.9%.

Общините с най-висок дял на бедни (повече от 30%) са Опака – 30.1%, Никола Козлево – 30.2%, Кайнарджа – 30.6%, Доспат – 30.6%, Котел – 30.7%, Омуртаг – 31.0%, Макреш – 31.3%, Белица – 31.7%, Върбица – 32.7%, Якоруда – 33.4%, Сатовча – 33.8%, Ракитово – 34.4 и Бойница – 53.0%.

вторник, януари 22, 2008

Успехи

За 2007 година Община Пирдоп не раздаде награди за Спортист на годината. Затова пък от волейболния тим на града решиха да номинират най-добрите свои състезатели и да ги отличат, макар и символично. Съвсем очаквано, за най-добър играч при мъжете бе избран Теодор Колев (с номер 10 на снимката), който освен основна фигура в официалните мачове е и главният “виновник” за възраждането на детските състави и техен настоящ треньор. Всъщност Тошко от дълги години неизменно присъства в средногорския спорт, затова решихме, че вече е време да Ви запознаем с неговата история. Добър повод бе 30-годишнината, която състезателят празнува само преди няколко седмици.

Роден и израснал в Пирдоп, Теодор е възпитаник на средногорските училища. Интересен е фактът, че има диплома от АТПГ – Златица със специалност “Електрификация на селското стопанство”, но никога не се е занимавал по-сериозно с тази си професия. Причината – “Ами не ми е интересно, пък и веднъж доста силно ме удари ток.” Иначе още на 8-годишна възраст се захваща със спорта – започва тренировки при “златното момиче” на пирдопския волейбол Иванка Андреева. Още тогава силно е впечатлен от този спорт и чак до завършването на средното си образование е неизменен титуляр в различните възрастови формации на тима.

По това време спортните клубове имат доста по-солидно финансиране, а и поколението е достатъчно силно за да поддържа високо ниво. Всяка година волейболният ни тим е участник в републиканския шампионат, а Тошко е един от ключовите играчи в състава. Постепенно започва да се занимава и с футбол – по-паметливите може би си спомнят, че той дълги години бе един от най-стабилните защитници на разпадналия се вече клуб “Орлин”.
Така след дипломирането си пирдопчанинът е твърдо решен да продължи образованието си в НСА. За негово огромно разочарование там се сблъсква с корупция и шуробаджанащина, заради които дори оценка от 5.83 не му стига за да бъде приет. “Просто малкото места явно вече бяха запълнени още преди изпитите по другия начин. Казаха ми ако искам да изкарам казармата, пък след това ще ме приемат специалност “Бейзбол” – спомня си днес Теодор. В крайна сметка през следващата година той наистина отбива редовната си военна служба, но впоследствие записва “Физическо възпитание” в Пловдивския университет “Св. Паисий Хилендарски”.

В казармата пък спортът отново е водещ. Като част от поделението в Плевен средногорецът е част от волейболния състав, участва и в различни щафети, както и в надпревари по многобой. В армейските състезания по волейбол плевенският състав се нарежда пети в страната, при положение че преди това дори не е записвал победа в официален мач. “Най-хубавото беше, че така почти не усетих как мина времето – имахме повече свободно време, пък и храната за нас беше по-стабилна. Това в казармата си е голям лукс.”

По време на следването в Пловдив пък Тошко неизменно е капитан на волейболния тим на своя университет. Заедно с останалите колеги в състава успяват за първи път да се класират за финалите на междууниверситетското първенство и оттогава насам са редовни участници в тях. През една от годините дори се класират на трето място в страната, побеждавайки по пътя си и тима на НСА. В трети курс пък пирдочанинът е забелязан от отбора на “Розова долина” (Казанлък) и започва да се състезава на по-високо ниво. Паралелно с това обаче продължава да защитава и цветовете на футболния “Орлин” (Пирдоп), а при едно гостуване в Костенец чупи крак и 3 месеца е извън спорта.
След възстановяването си Теодор прекъсва обучението си и заминава за една година в Англия, където е шофьор на мотокар в село близо до Кембридж. След завръщането си се дипломира, а впоследствие се завръща в родния Пирдоп, вече като учител по физическо в СОУ “Саво Ц. Савов”. По това време волейболният живот в града е доста замрял, но амбицираният преподавател става един от инициаторите на възраждането на състава. Заедно с треньора на мъжкия отбор Павел Лалов набират малки момчета и момичета, а Тошко започва тяхната подготовка. Паралелно с това се регистрира и представителен отбор на града.

Оттук нататък възходът е очевиден – само за две години детските ни състави вече са трудно преодолим противник, а тима по мини-волейбол наскоро дори се нареди втори в страната за миналата година. Мъжкият състав пък още първия си сезон след новосформирането се представя учудващо силно – през есента пирдопските момчета записаха четири победи и само едно поражение. Наградата за волейболист на 2007 г. Теодор Колев приема с присъщата си скромност, а в близко бъдеще се вижда отново тук, близо до своите малки възпитаници. Практически в момента той прекарва почти цялото си свободно време с тях – и като техен учител в гимназията, и като треньор в спортната зала. Но най-вече като техен приятел, Тошко организира и различни извънкласни мероприятия за да сплоти състава. Вярва, че резултатите няма да закъснеят. Но всъщност най-важното за него е друго – да предаде на възпитаниците си поне частица от своята любов към волейбола.

Източник: Васил Иванов - vasilivanov.blogspot.com

неделя, януари 20, 2008

Неочаквано...

Човекът, който написа статията в www.dir.bg, се свърза с нас и ни изпрати отговорът, който е получил от централното управление на БДЖ. Както той, така и ние сме приятно изненадани от това, че от компанията са обърнали внимание на въпроса. Писмото, което ни е препратено от него, е копирано по-долу:

Уважаеми господин Гергов,

Позволете да Ви информирам, че Вашето писмо е предадено на колегите от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

По повод на състава на влака, бих искала да посоча, че по план в съботните, неделните и празничните дни този пътнически влак трябва да се обслужва от електромотрисен влак с четири вагона. Поради крайно ниските температури са възникнали повреди по няколко електомотрисни влакове, поради което те са влезли в депо за извършване на необходимите ремонтни дейности по тях.

По тази причина, като временно алтернативно решение този влак се движи в състав от вагони. Поради недостига на пътнически вагони, в състава на визирания от Вас влак са били включени само два вагона. Не е било възможно да се извадят вагони от друга композиция, тъй като в момента всички технически изправни вагони се движат в съставите на влаковете в страната. Визираният от Вас влак не е единственият, който се движи с намален състав от вагони, но ограниченият парк от пътнически вагони, с който дружеството разполага, не дава възможност да се увеличат съставите на всички влакове. Въпреки това, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД ще потърсят вариант за увеличаване на състава на посочения от Вас влак.

През 2008 г. ще се осъществи поетапната доставка и пускане в експлоатация на нови електромотрисни влакове "Дезиро". Колегите от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД ме увериха, че е предвидено такива нови мотриси да обслужват някои влакове и по линията Пирдоп - София.

Пожелавам Ви приятна вечер и оставам с надеждата да останете наш редовен клиент!

С уважение,

Христина Белева
Ръководител отдел "Връзки с обществеността"
"Български държавни железници" ЕАД

петък, януари 18, 2008

Карай Джони, карай всичко тече...

Месеци наред пред пощата в Пирдоп извира вода. Никой нищо не прави по въпроса. Интересното е тук у кой е вината за това положение. "В и К" ремонтира тръбопроводите, а за тръбите от тях до сградите би трябвало собствениците да поемат отговорност. Ние не знаем тук кой трябва да реши проблема, затова оставяме на тези, които имат властта да санкционират институцията допуснала това да продължава толкова време. Докато това стане ще си пеем онази стара позната песен на трио "Спешен случай" - Карай Джони, карай всичко тече, но уви не всичко се пие....

сряда, януари 16, 2008

Недоволен пътник критикува БДЖ

Статия на пътник от Пирдоп, критикуващ БДЖ, се появи вчера в най-големия български интернет портал - www.dir.bg . Статията може да прочетеш тук.
pirdop.blogspot.com се присъединява към искането за нормален железопътен транспорт за Пирдоп. Освен да купуват нови вагони, БДЖ трябва да се замислят и за поне един дневен влак до София.

понеделник, януари 14, 2008

Опасност

Над един от входовете на детската градина No.1 "Чоконяни" в Пирдоп има надвиснали множество ледени висулки. Не знам дали този вход се ползва през зимата (понеже не е централния), но съм виждал през лятото как излизат деца от там. В изключително лошо състояние е и пътеката точно до този вход, която е покрита с дебел слой лед. Надявам се в най-скоро време поне висящата опасност да бъде премахната, за да не чакаме някой индидент и тогава да се сещаме да взимаме мерки.

събота, януари 12, 2008

Пътища

Избран е изпълнителят на проекта "рехабилитация на път I-6 София - Пирдоп". Дължината на отсечката, която ще се ремонтира е 55.9км. Времето за проектиране е 12 месеца. То ще бъде извършено от „Пътпроект“ ООД. За обекта се състезаваха обединение от трите фирми ЕТ „Канел - Любомир Коларов“ - НСИ 2000 - „Транссистем“, „Рутекс“, „Инжконсулт“ - Варна, „Пътпроект 2000“, сдружение „Трансконсулт“, „ВТС роудс“, „Пътпроект“ ЕООД. След ремонта на трасето пътуването до София ще бъде по-удобно и лесно и същевременно за хората, които не живеят в района, ще бъде удобна алтернатива на магистрала „Тракия“.

петък, януари 11, 2008

Кратери по околовръстния път

Това е картинката на източния изход на Пирдоп. Преди няколко месеца беше подменена канализацията в тази част на околовръстния път, изкопите бяха зарити и забравиха вече да посетят този участък. Заритата земя и чакъл слегна и разликата с нивото на асфалта вече е повече от 20 см. В комбинация с дебелия сняг ситуацията стана повече от опасна. Шофьорите, които не минават всеки ден през Пирдоп, трябваше да разчитат на късмета си за да не попаднат в капана, който не беше дори обозначен по някакъв начин. При разминаване с някой по-голям камион можеха да се озоват в дупката, а после в близките сервизи. И това се наричало първокласен път...
Ние ще чакаме още с надеждата колата на някое, отговорно за това безумие, лице да попадне там за да се вземат мерки.

четвъртък, януари 10, 2008

Старата болница

Дълги години в двора на МБАЛ - Пирдоп има една развалина, която застрашава всички преминаващи близо до нея. Известно време старата болница беше оградена, след това беше премахнат рушащият се покрив и всичко спря дотук. Сега е в това състояние, показано на снимката. Районът, около нея, е изпълнен с боклуци, превърнат в пасище на домашни животни. Колко ли още години ще стои така, докато не се случи някои инцидент и някой хора се сетят, че трябва да се вземат мерки.
Към момента обаче със сегашната болница проблемите са по-големи.
Предишното ръководство на община Пирдоп ясно беше показало, че районната болница далеч не е от най-приоритетните учреждения за тях. За пример мога да дам данните от бюджет 2007:

  • точка II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - 28 833лв. (неизплатени)
За съпоставка да видим парите отделени за пенсионерския клуб в Пирдоп:
  • точка III. СОЦИАЛНИ ГРИЖИ:
  • Клуб на пенсионера - 12 810лв.

Трябва и да се подчертае, че клубът на пенсионера в гр. Пирдоп беше ремонтиран основно и месечната издръжка се поема от "Кумерио Мед" АД. За разлика обаче от болницата там парите са изплащани навреме. Изводите оставям на всеки от вас сам да си ги направи. Остава надеждата, че това няма да се повтаря повече занапред и това изключително важно за района лечебно заведение ще успява да си покрива разходите, без да са необходими финансовите инжекции на Кумерио. Финансовото състояние на учреждението ще стане ясно на следващото заседание на общинския съвет.

Данните на бюджета са взети от официалната страница на община Пирдоп
Снимки: road runner

сряда, януари 09, 2008

Още четири влака с нови вагони

Още четири пътнически влака по маршрута София - Пирдоп - Карлово и обратно са с реновирани германски вагони. Те са безкупейни, с прегради между сепаретата и с цялостно подменена тапицерия на седалките. Към настоящия момент с такива вагони се движат регионалните влакове в Германия. Неудобството в случая е, че тези влакове са работнически и преминават през комбината Кремиковци, което увеличава времето за пътуване. Разписанията им са следните:
София(06:10) - Пирдоп(08:24) - Карлово(09:53);
София(16:52) - Пирдоп(19:13) - Карлово(20:40);
Карлово(04:50) - Пирдоп(06:21)-София(08:48);
Карлово(16:22) - Пирдоп(17:56)-София(20:14).
Подмяната на старите купейни вагони с нови ще подобри значително комфорта на пътниците. Новите са чисти, с по-удобни седалки, оборудвани с климатици.
Половината от влаковете спиращи на гара Пирдоп са вече обновени. На снимката е показана салонната част на вагоните на влак "Чайка", който със своите 1 час и 20 минути е най-бързата връзка със столицата.

петък, януари 04, 2008

Почивка

pirdop.blogspot.com излиза в едноседмичен отпуск

четвъртък, януари 03, 2008

130 години Свобода

Днес Пирдоп отбелязва 130-годишнина от Освобождението си с много тържества.

сряда, януари 02, 2008

Голям град...

23 километра е дължината на центъра на Пирдоп според указателните табели поставени в града. До изоставения строеж в центъра на града има поставен знак, показващ разстоянието оставащо до Бургас - 320 км. Малко по-нататък, където бул. "Цар Освободител" се влива в околовръстния път, има поставена друга табела, показваща оставащи 297 км до Бургас. Колко неусетно се топят километрите за пътуващите към Бургас, току виж след Антон се появило морето...

вторник, януари 01, 2008

Пирдоп посрещна новата година

Пирдоп посрещна новата 2008-ма година с фойерверки, хора, празнично настроение и мноооого гърмежи от пиратки. Необезпокоявани от никой много хора хвърляха пиратки директно в краката на хората, играещи на хорото. Още едно доказателство, че все още много хора първо действат, а после мислят! В много български градове сериозното присъствие на органите на реда в насъбралите се множества от хора е осигурило малко по-спокойно протичане на празника.
Въпреки препятствията, площадът трудно побираше всички желаещи да се хванат на новогодишното хоро, продължило до късно през нощта. По стара традиция на 1 януари се състоя и обичая "Пеене на пръстените" на площад "Скалата". Този път на обстановката беше доста по-цивилизована и липсваха гърмежите. Студеното време не беше изплашило хората и районът беше изпълнен с граждани и гости на Пирдоп.

Честита Нова Година!!!

На всички посетители на pirdop.blogspot.com пожелавам много здраве, щастие, успехи, пари, сбъднати мечти.... Нека през новата година има повече непримиримост към несправедливостите, който се вършат около нас. По този начин всички ще заживеем в един по-хубав град, в една по-добра държава.